Curs d'Estadística per a la Recerca Biomèdica amb R (2021)

Vall d'Hebron

Informació del curs

Objectius


La recerca biomèdica té una component quantitativa important i els investigadors necessiten sovint poder processar i analitzar les dades que recullen o generen en els seus estudis. Si bé algunes d'aquestes anàlisis poden ser complexes i requerir de personal especialitzat n'hi ha d'altres que, amb els coneixements i els recursos adequats, són relativament senzilles de dur a terme. L'objectiu principal d'aquests curs és proporcionar una perspectiva general dels principals mètodes estadístics que poden resultar d'utilitat en el dia a dia de la recerca biomèdica o la pràctica clínica. El seu enfocament és aplicat i el que es persegueix és dotar els investigadors i professionals de la biomedicina, de conceptes i eines per saber quan cal aplicar cada tècnica, i com fer-ho utilitzant l'eina estadística apropiada.

Metodologia

Els professors presentaran les idees bàsiques fent servir materials en línia i exemples senzills i es proposaran exercicis d'anàlisis de dades per treballar i consolidar els conceptes. m, L'eina principal serà el llenguatge estadístic R amb la interfície Rstudio. Ambdues eines es poden descarregar lliurement de la web i s'instal·len fàcilment en ordinadors personals.

Professorat

El curs està organitzat conjuntament per la Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). El curs serà impartit pel Dr. Santiago Pèrez-Hoyos, Llicenciat en Matemàtiques , Esp. Estadística i Dr. en Salut Comunitària, i Cap de la Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB) del VHIR, el Dr. Àlex Sànchez, professor titular del departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona i Responsable de Projectes de Ciències de Dades de la UEB i la Sra. Miriam Mota-Foix Graduada en Estadística especialitzada en salut i Màster en Estadística i Bioinformàtica.

Continguts del curs

  • Sessió 1. Introducció a R i RStudio i Tidyverse.
  • Sessió 2. Estadística descriptiva I: Resums numèrics, taules i gràfics. Reproduïbilitat amb R
  • Sessió 3. Estadística descriptiva II: Gràfics i taules bivariants. Visualització de dades amb ggplot2..
  • Sessió 4. Més manegament de dades amb R. Automatització de tasques amb scripts..
  • Sessió 5. Introducció a la inferència estadística. Intervals de confiança.
  • Sessió 6. Proves d'hipòtesis I: Conceptes bàsics
  • Sessió 7. Proves d'hipòtesis II: Variables quantitatives.
  • Sessió 8. Proves d'hipòtesis III: Variables qualitatives.
  • Sessió 9. Tests diagnòstics: Sensibilitat, especificitat i corbes ROC. Exercici de análisis de dades reals.
  • Sessió 10. I Exercici resum d’anàlisis de dades reals

Dates i localització

El curs té una durada de 20 hores i consisteix en 10 sessions de dues hores que es faran en dimarts i dijous de 15:00 a 17:00 els dies: 1,3,8, 10, 15, 17, 21, 22 i 29 de juny i 1 de juliol de 2021

Les sessions es faran en línia fent servir l'eina Teams. Els alumnes rebran un enllaç al curs abans que aquest comenci.


Materials del curs

Sessió 0 : Presentació del curs

Sessió 1. Introducció a R i RStudio i Tidyverse

Sessió 2. Estadística descriptiva I: Resums numèrics, taules i gràfics. Reproduïbilitat amb R

Sessió 3. Estadística descriptiva II: Gràfics i taules bivariants. Visualització de dades amb ggplot2.

Sessió 4. Més manegament de dades amb R. Automatització de tasques amb scripts

Sessió 5: Introducció a la inferència estadística. Intervals de confiança

Sessió 6. Proves d'hipòtesis I: Conceptes bàsics. Proves d'hipòtesis I

Sessió 7. Proves d'hipòtesis II: Variables quantitatives

Sessió 8: Proves d'hipòtesis III: Variables categòriques

Sessió 9: Test diagnòstics: Sensibilitat, especificitat i corbes ROC

Sessió 10. Introducció a l'anàlisi de superivvència. Exercici resum d’anàlisis de dades reals

Sessió Complementaria 1. Breu introducció a l'anàlisi de dades òmiques amb R

Enquesta de satisfacció del curs