Curs d'Estadística per a la Recerca Biomèdica - VHIO 2019

Vall d'Hebron

Informació del curs

Objectius


La recerca biomèdica té una component quantitativa important i els investigadors necessiten sovint poder processar i analitzar les dades que recullen o generen en els seus estudis. Si bé algunes d'aquestes anàlisis poden ser complexes i requerir de personal especialitzat n'hi ha d'altres que, amb els coneixements i els recursos adequats, són relativament senzilles de dur a terme. L'objectiu principal d'aquests curs és proporcionar una perspectiva general dels principals mètodes estadístics que poden resultar d'utilitat en el dia a dia de la recerca biomèdica o la pràctica clínica. El seu enfocament és aplicat i el que es persegueix és dotar els investigadors i professionals de la biomedicina, de conceptes i eines per saber quan cal aplicar cada tècnica, i com fer-ho utilitzant l'eina estadística apropiada. L'aplicació dels conceptes i tècniques presentats al llarg del curs es durà a terme fent servir el programari estadístic lliure R (http://r_project.org) i la interfície gràfica d'usuari “R commander” que permet el seu ús mitjançant un sistema de finestres i menús. Convé assenyalar que no es tracta d'un curs d'R sinó d'un curs d'estadística, amb R-commander.

Metodologia

L'aplicació dels conceptes i tècniques presentats al llarg del curs es durà a terme consultant bases de dades, però també emprant eines específiques, com R i R-commander, ja instal·lades als ordinadors de l'aula.

Professorat

El curs està organitzat conjuntament per la Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i pel Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica (GRBIO) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB). El curs serà impartit pel Dr. Àlex Sànchez, professor titular del departament d'Estadística de la Universitat de Barcelona i el Dr. Santiago Pèrez-Hoyos, Llicenciat en Matemàtiques , Esp. Estadística i Dr. en Salut Comunitària per part de la UEB, la Sra. Marta Bofill Graduada en Matemàtiques i Màster en Estadística i Investigació Operativa i el Sr. Jordi Cortés, Diplomat Estadística i Màster en Estadística i Investigació Operativa, per part del UPC.

Continguts del curs

  • Sessió 1. Introducció a R i R commander
  • Sessió 2. Estadística descriptiva I: Resums numèrics, taules i gràfics.
  • Sessió 3. Estadística descriptiva II: Bivariant.
  • Sessió 4. Introducció a la inferència estadística. Intervals de confiança.
  • Sessió 5. Disseny i mida mostral. Proves d'hipòtesis I.
  • Sessió 6. Proves d'hipòtesis II: Variables quantitatives.
  • Sessió 7. Proves d'hipòtesis III: Variables qualitatives.
  • Sessió 8. Tests diagnòstics: Sensibilitat, especificitat i corbes ROC. Exercici de análisis de dades reals.

Dates i localització

El curs té una durada de 20 hores i consisteix en quatre sessions de cinc hores. Les sessions es faran els dies 16, 18, 25 , 30 de setembre de 2019, de 9 a 14:00h amb un descans de 20 minuts, a l'aula d’informàtica del Mòdul Sud de la Facultat de Medicina (Pavelló Docent) de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.


Materials del curs

Sessió 0 : Presentació del curs

Sessió 1 : Introducció a R i R commander

Sessió 2 : Estadística descriptiva I: Resums numèrics, taules i gràfics

Sessió 3: Estadística descriptiva II: Bivariant.

Sessió 4: Introducció a la inferència estadística. Intervals de confiança.

Sessió 5: Disseny i mida mostral. Proves d'hipòtesis I.

Sessió 6: Proves d'hipòtesis II: Variables quantitatives.

Sessió 7: Proves d'hipòtesis III: Variables qualitatives.

Sessió 8: Test diagnòstics: Sensibilitat, especificitat i corbes ROC.